به ایران‌مدی‌تریپ خوش‌آمدید

جراحی زیبایی باسن

این روزها زنان از هر قشر در جستجوی بهترین راهی هستند که بتوانند هیکل خود را به ساعت شنی نزدیک کنند و مطابق با آمار سالانه 2016 ، تزریق چربی به باسن یکی از سریعترین روندهای جراحی زیبایی است که توسط جراحان پلاستیک دارای مجوز انجام می شود. افزایش باسن با تزریق فیلر وچربی، که به آن “لیفت لب به لب برزیل” نیز گفته می شود – بین سال های 2016 و 2015 ، 26٪ افزایش یافته است.

تزریق چربی به باسن چه گونه انجام می‌شود؟

در طی این روش یک جراح، چربی را از ناحیه ی مورد نظر(شکم یا ران ) از طریق لیپوساکشن خارج کرده و به باس تزریق می‌کند.در دستانی که مهارت کافی دارند ، این فقط افزایش اندازه باسن نیست ، بلکه به دست آوردن یک هیکل ساعت شنی و اصلاح مجدد کل نیم تنه ، از جمله کمر ، شکم و ران است.

همانطور که دکتر ساچا عبید، جراح پلاستیک و اعضای عضو ASPS گفته است :”آنچه ما می بینیم این است که فرهنگ آمریکایی سرانجام مفهوم زیبایی را پیدا کرده است، بیست سال پیش یک راه برای زیبا شدن در آمریکا وجود داشت و آن این بود که تا آنجا که ممکن است لاغر شوید . ولی در حال حاضر، شروع به پذیرفتن راههای زیادی برای برجسته کردن کرده ایم.”

 این روزها. زنان از هر قشر در جستجوی بهترین راهی هستند که بتوانند هیکل خود را به ساعت شنی نزدیک کنند و مطابق با آمار سالانه 2016 ، تزریق چربی به باسن یکی از سریعترین روندهای جراحی زیبایی است که توسط جراحان پلاستیک دارای مجوز انجام می شود. افزایش باسن با تزریق فیلر وچربی، که به آن “لیفت لب به لب برزیل” نیز گفته می شود – بین سال های 2016 و 2015 ، 26٪ افزایش یافته است.

تزریق چربی به باسن چه گونه انجام می‌شود؟

در طی این روش یک جراح، چربی را از ناحیه ی مورد نظر(شکم یا ران ) از طریق لیپوساکشن خارج کرده و به باس تزریق می‌کند.در دستانی که مهارت کافی دارند ، این فقط افزایش اندازه باسن نیست ، بلکه به دست آوردن یک هیکل ساعت شنی و اصلاح مجدد کل نیم تنه ، از جمله کمر ، شکم و ران است.

همانطور که دکتر ساچا عبید، جراح پلاستیک و اعضای عضو ASPS گفته است :”آنچه ما می بینیم این است که فرهنگ آمریکایی سرانجام مفهوم زیبایی را پیدا کرده است، بیست سال پیش یک راه برای زیبا شدن در آمریکا وجود داشت و آن این بود که تا آنجا که ممکن است لاغر شوید . ولی در حال حاضر، شروع به پذیرفتن راههای زیادی برای برجسته کردن کرده ایم.”